Alguns dels museus monogràfics sobre Picasso són casos ben singulars!

A l'Estat espanyol hi ha actualment diverses institucions museístiques dedicades a l'obra de Pablo Picasso, que conserven col·leccions monogràfiques del seu treball. Recentment se celebrà el 25è aniversari de la inauguració del Museo Picasso-Colección Eugenio ...