Art per a l’Educació Inclusiva

Al Departament d’Educació del Museu Picasso continuem ampliant la nostra xarxa de treball amb la comunitat educativa: amb el barri (Projectes de Barri); amb la ciutat (Projecte Tàndem); a escala de Catalunya (programa de beques i formacions de mestres i claustres d’escoles); per a tothom (Càpsules Digitals en línia), i ara, un pas més, per a Europa, en un projecte Erasmus+, el programa de la UE per donar suport l’educació, la joventut i l’esport a Europa.

Aquest curs 2021-22, hem iniciat la nostra participació com a formadores en un projecte Erasmus+ liderat per l’Institut La Guineueta de Barcelona, i que, sota el títol «Art per a l’Educació Inclusiva», integra escoles i instituts de Turquia, Romania, Itàlia i de casa nostra. Tots ells amb un denominador comú; estan situats en zones amb un índex socioeconòmic baix i tenen percentatges elevats d’alumnat que no continua la seva trajectòria educativa cap a una formació superior.

«Art per a l’Educació Inclusiva» té com a objectiu, mitjançant l’artteràpia i les estratègies de Estratègies de Pensament Visual (Visual Thinking Strategies en anglès, en endavant VTS), aconseguir una inclusió i cohesió grupal més gran de l’alumnat i motivar un percentatge molt més elevat d’estudiants a continuar els estudis superiors. Així mateix, es vol incorporar l’ús d’activitats artístiques en la majoria de matèries escolars per tal de permetre un aprenentatge competencial basat en els interessos i la implicació de l’alumnat en el propi procés d’aprenentatge.

Art per a l’Educació Inclusiva

Aquest primer curs del projecte s’ha treballat en formacions amb les mestres i professores d’aquestes entitats educatives. La primera, impartida per GrefArt, va tenir lloc al setembre de 2021 i va girar entorn de les estratègies de l’artteràpia, per poder aprofundir en aspectes emocionals dins de l’aula, en tutories, assemblees, així com en d’altres espais.

La segona formació, al novembre 2021, l’hem impartida l’equip del Museu i s’ha centrat en conèixer la metodologia de VTS com a eina transversal i com una manera d’aproximar-se a l’art des dels propis interessos, tot ajudant a desenvolupar capacitats d’observació, capacitats lingüístiques i de pensament crític.

La coordinadora del projecte, la docent d’anglès de l’Institut La Guineueta de Barcelona Aida López, tenia referències de l’ús que fèiem d’aquesta metodologia i va valorar, a l’hora de definir el projecte, que seria una eina complementària cabdal en el treball de les quatre institucions educatives. Així que es va posar en contacte amb nosaltres i vàrem entrar a formar part del nostre primer projecte europeu.

La formació s’ha adreçat a 15 docents i arribarà, de manera directe o indirecte, als més de 2500 alumnes dels centres educatius de l’Institut Yomra Merkez Ortaokulu de Turquia, l’Institut Comprensivo Statale Giovanni Paolo II d’Itàlia i l’Institut Liceul Tehnologic Elie Radu de Romania.

Al Departament Educatiu, Maria Alcover, Anna Guarro i Vanesa Rojas hem preparat i impartit una formació en anglès de 25 hores, del 15 al 19 de novembre de 2021, centrada en VTS i altres maneres i dinàmiques derivades de la metodologia perquè tant alumnes com mestres ens puguem apropar a l’art, el fem nostre i ens sentim competents en aquest àmbit.

Els objectius d’aquesta formació han estat familiaritzar les docents en els principis i la pràctica de la metodologia VTS; treballar en diverses dinàmiques de grup que permetin aplicar les VTS; proposar, mitjançant la pràctica, reflexions sobre els usos que se’n poden fer a l’aula; reflexionar sobre el treball competencial que els permet portar a terme, i desenvolupar propostes d’aplicació immediata a l’aula.

Hem treballat sobretot basant-nos en la pràctica, amb diversos tallers i debats per facilitar l’assoliment dels objectius del curs tenint en compte la diversitat d’idiomes i cultures.

Servei educatiu del Museu Picasso de Barcelona

Servei educatiu del Museu Picasso de Barcelona

Servei educatiu del Museu Picasso de Barcelona

Fotos: Servei educatiu del Museu Picasso de Barcelona

De forma conjunta, es va portar a terme la feina cabdal d’analitzar quines competències educatives es treballen de forma transversal en la pràctica del VTS amb l’alumnat :

  • Competència artística
  • Competència lingüística
  • Competència de valors socials i personals
  • Inclusió
  • Competència d’aprendre a aprendre

 

De forma conjunta, es va portar a terme la feina cabdal d’analitzar quines competències educatives es treballen de forma transversal en la pràctica del VTS amb l’alumnat : • Competència artística • Competència lingüística • Competència de valors socials i personals • Inclusió • Competència d’aprendre a aprendre

Així mateix, i a partir de la nostra experiència al Projecte Tàndem, vam treballar i mostrar exemples per incloure la metodologia en el currículum escolar de cada centre. En aquest sentit, vam comptar amb l’aportació de la directora de l’escola El Turó de Nou Barris, Núria Garcia, que ens va fer una xerrada sobre el significat que va tenir la inclusió del VTS i les dinàmiques de treball que el Museu Picasso va aportar a l’escola durant els tres anys de treball.

Els cinc dies de formació van ser molt intensos i molt profitosos. Vam acabar el curs amb la idea que la formació havia aportat moltes eines noves, versàtils i rellevants. Ara, la feina recau en les docents participants que han d’implementar el coneixement adquirit en cada centre, on hauran de definir els punts de partida i la metodologia de treball. Esperem il·lusionades la tornada de les docents participants i conèixer quins resultats han obtingut en les seves escoles i instituts.

Així mateix, volem repetir l’experiència i alhora créixer més en dos aspectes: crear una xarxa amplia de museus i escoles i millorar en capacitats, coneixements i bones pràctiques com a formadores.

 

Maria Alcover, Anna Guarro i Vanesa Rojas

No Comments Yet.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.


Captcha: *