Els orígens del Museu Picasso en línia

L’any 2013 el Museu Picasso va fer 50 anys. Per commemorar aquest aniversari, vam presentar una exposició de caràcter documental que explicava la gènesi del Museu. Fruit de la recerca feta amb motiu d’aquesta mostra, i amb la idea de compartir amb els ciutadans la trajectòria del Museu i de mantenir viu el llegat de l’artista, presentem ara una interfície que narra els orígens d’aquesta institució amb un nodrit recull tot combinant textos i documents.

Col·locació de la placa del Museu Picasso de Barcelona el 1963Col·locació de la placa del Museu Picasso de Barcelona. c. 1966. Fons documental del Museu Picasso de Barcelona. Foto: Hernández

 

De nou, el Museu vol donar rellevància al paper que tenen els documents en els processos artístics i històrics, no només com a testimonis sinó també com a generadors de coneixement. Els registres són així doncs els rastres d’uns fets que ara ens permeten embastar un relat.

La publicació en línia de la mostra «El Museu Picasso, 50 anys a Barcelona. Els orígens», desenvolupada arran de la col·laboració i el diàleg entre l’equip del Museu i l’equip de dissenyadors i d’informàtics, es planteja com una línia en el temps en què els fets, que van determinant la trajectòria del Museu, es van alhora encadenant. En la construcció d’aquest itinerari, els documents d’arxiu, entesos com a testimonis de les activitats i les relacions que van desembocar en la creació del Museu, esdevenen essencials i es converteixen en la pedra angular de la interfície.

Acord del ple municipl per a la creació del Museu Picasso 5 d'agost de 1960. Museu Picasso, BarcelonaAcord del ple municipal per a la creació del Museu Picasso 5 d’agost de 1960. Museu Picasso, Barcelona

 

Tot partint de la noció cabdal de recorregut cronològic arrelat en els registres documentals que es conserven i que evidencien el procés de creació del Museu, es desenvolupa el relat de la gènesi donant a l’usuari l’opció d’establir diferents nivells d’aprofundiment en la lectura. El primer nivell d’accés, que permet una lectura més àgil i ràpida, però, per contra, menys detallada, s’estructura en quatre blocs conceptuals, disposats de forma cronològica, que corresponen als moments capitals que sintetitzen la formació del Museu. Cada capítol, identificat amb un títol, s’acompanya d’un petit text explicatiu que ofereix al lector l’opció d’introduir-se en la història que a continuació narraran els documents mateixos i s’il·lustra amb una o diverses fotografies. Aquest blocs són els següents:

  1. El vincle de Picasso amb Barcelona
  2. La relació de Picasso amb Sabartés
  3. La gestació del Museu
  4. La constitució del Museu

A partir d’aquest quatre blocs conceptuals, però disposats cronològicament, s’esglaonen la resta de nivells d’informació. Cada graó o nivell de lectura es reconeix fàcilment a través d’elements de disseny com ara el color o el tipus de lletra; així, per exemple, el segon nivell s’encapçala amb lletra de color blau. D’aquesta manera, l’usuari es pot ubicar ràpidament i saber en quin graó es troba. Tal com es fa en el primer nivell d’informació, la resta també es determinen amb un títol seguit d’un petit text explicatiu i d’una o diverses fotografies.

Tanmateix, la peça essencial que vertebra la interfície i que n’esdevé el fil conductor és la galeria d’imatges. Les galeries d’imatges —n’hi ha moltes— contenen els registres documentals que narren la història del Museu. Aquests documents es disposen en el mateix ordre en que s’han produït, per tal que el lector pugui accedir a la font original de la forma natural en què es va originar, de manera que pugui crear el seu propi relat. Totes les imatges que formen part de les diferents galeries s’acompanyen de la informació de referència que les identifica i les acredita. Val a dir que els testimonis que ens expliquen els fets són sobretot documents escrits però també gràfics com ara cartells, fotografies, reproducció d’obres d’art…; cosa que afavoreix la varietat de lectures i mostra la riquesa de les col·leccions documentals.

Pablo Picasso amb el notari Raimon Noguera i el regidor Josep Blanjot a la residència de Picasso Mougins, 1969. Fotografia, autoria desconeguda. Museu Picasso, BarcelonaUn dels documents que narra la història del Museu. Pablo Picasso amb el notari Raimon Noguera i el regidor Josep Blanjot a la residència de Picasso Mougins, 1969. Fotografia, autoria desconeguda. Museu Picasso, Barcelona

 

Palau Berenguer d'Aguilar. Barcelona, 22 de maig del 1954. Fotografia Francesc Ribera. Arxiu Fotogràfic de BarcelonaUn dels documents que narra la història del Museu. Palau Berenguer d’Aguilar. Barcelona, 22 de maig del 1954. Fotografia Francesc Ribera. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

 

Per a facilitar la navegació d’aquelles persones usuàries que no volen fer una lectura continuada, la interfície ens ofereix un menú, al qual el lector pot accedir per la banda dreta de la pantalla, que permet anar directament a un dels quatre blocs conceptuals sense haver de passar per tot el relat.

Per al Museu Picasso de Barcelona és una il·lusió i una satisfacció posar a disposició de la comunitat una eina que narra, de forma extensa i amb centenars de documents, la gènesi del Museu. Es tracta d’un treball fruit de la recerca i creat amb la idea de descobrir noves formes d’arranjar la documentació. No obstant això, no és un instrument tancat, al contrari, volem que sigui un fonament que, a mesura que s’avanci en la investigació, vagi creixent i fent-se més ric.

 

Sílvia Domènech

Cap Centre de Recerca

CONTINGUTS RELACIONATS

Interfície del Els orígens del Museu

 

No Comments Yet.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.


Captcha: *