Els papers de Sabartés i les missives de Picasso

El Museu Picasso de Barcelona conserva l’arxiu Jaume Sabartés. El Fons va ingressar al Museu en dos moments diferents. Una primera part, per donació de Jaume Sabartés a la seva mort l’any 1968; aquesta documentació va ser enviada al Museu pel mateix Picasso i va ser rebuda per Josep Selva el 16 de febrer del 1968. I una segona part, per compra a la Galeria Miquel Alzueta S. l. el 29 de setembre del 2008. L’arxiu aplega una part de la documentació que Jaume Sabartés —escriptor, secretari personal i gran amic i confident de Picasso— va reunir entre 1935 i 1968, any de la seva mort.

Jaume SabartésJacqueline Roque. Jaume Sabartés a La Californie. Canes, 25 de desembre 1956. Fotografia amb sals de plata, 30 x 24 cm. Fotografia dedicada i signada per Jacqueline (revers). Museu Picasso, Barcelona. Fons Jaume Sabartés. Adquisició, 2008. Foto: Arxiu Museu Picasso, Barcelona

 

La primera part, ingressada el 1968, la va enviar Picasso per desig de Sabartés i va arribar en dues caixes de cartó lligades amb corretges de cuir. Actualment, s’està treballant per garantir-ne la conservació definitiva, ja que per voluntat de Picasso no podia fer-se pública fins passats 50 anys.

Foto: Museu Picasso, Barcelona. Barcelona, juny de 2009

 

Tenint en compte el que hem pogut veure fins ara, es tracta de la correspondència, aproximadament unes 700 cartes, que Picasso va enviar a Sabartés entre 1935 i 1968, tot i que el gruix de la documentació comença cap al 1945. Sembla que els temes de les missives són principalment qüestions diàries i gestions administratives que Sabartés, com a secretari de Picasso, duia a terme. Tot i això, el to de Picasso és molt afectiu i mostra una gran estima cap al seu amic Jaumet. Com no podia ser d’una altra manera, tractant-se de Picasso, l’estètica de les notes és atractiva: ara escrivia en retolador negre, ara en blau, ara combinava ceres de diferents colors per a una carta de tan sols deu línies… En definitiva, Picasso.

Carta de Picasso a Jaume SabartésCarta de Pablo Picasso a Jaume Sabartés. Canes, 7 de maig de 1964. Tinta manuscrita, retoladors de color negre, blau i verd, 17 x 21 cm. Museu Picasso, Barcelona. Fons Jaume Sabartés. Donació, 1968. Foto: Arxiu Museu Picasso, Barcelona

 

Carta de Picasso a Jaume SabartésCarta de Pablo Picasso a Jaume Sabartés. Canes, 4 de febrer de 1957. Tinta manuscrita, retoladors de color blau i verd, 21 x 27 cm. Museu Picasso, Barcelona. Fons Jaume Sabartés. Donació, 1968. Foto: Arxiu Museu Picasso, Barcelona

 

La segona part, ingressada el 2008 i procedent d’una galeria d’art, va arribar al Museu en diversos contenidors i amb els documents agrupats en lots que corresponien a la valoració econòmica que s’havia fet del fons. Així doncs, l’organització del fons, en arribar al Museu, no corresponia a la pròpia de creació del seu productor, sinó a una agrupació fictícia formada a fi de fer-ne la valoració econòmica. En primer lloc, es va procedir a fer el registre d’ingrés i l’assignació del tipus de fons (quadre d’organització de fons). Després, es van sotmetre els documents a un estudi identificatiu per intentar, en la mesura que va ser possible, tornar a donar-li l’estructura documental pròpia de la seva creació i aplicar les eines pròpies d’arxiu (classificació funcional i descripció a tres nivells). Paral·lelament a les tasques de tractament documental, es va aplicar el tractament de preservació corresponent i, finalment, es va digitalitzar.

Sobre del fons SabartésFoto: Museu Picasso, Barcelona

 

La documentació, de tipologia diversa (textual, iconogràfica, hemerogràfica, fotogràfica, etc.), reflecteix l’activitat professional de Jaume Sabartés i la seva relació amb Picasso: gestions de Sabartés amb editors per a la publicació dels seus escrits, documentació personal, recerques per biografiar Picasso o gestions per llegar el seu patrimoni —la donació de la col·lecció d’obres de Picasso a Barcelona i de la biblioteca a Màlaga. D’entre el conjunt documental, destaquen els mecanoscrits originals de molts escrits de Sabartés i les més de 600 fotografies que testimonien la relació de Sabartés amb Picasso. Destaquen, per la seva especial vàlua, un parell de poemes autògrafs de Picasso dedicats a Sabartés.

Quant a la documentació bibliogràfica, el fons consta de més d’un centenar de publicacions, moltes dedicades pels seus autors, com ara Kahnweiler, Penrose o Éluard.

 

Sílvia Domènech

Cap del Centre de coneixement i recerca

1 Comment
  • Michael E Guinn
    setembre 15, 2018

    Is there anything in the material that was not to be opened for 50 years that was odd or damaging to someone’s reputation?

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.


Captcha: *