Restauració de tres paisatges realitzats per Picasso a Màlaga l’estiu de 1896

Recentment s’ha realitzat la restauració de tres paisatges de la col·lecció pintats pel jove Picasso durant l’estiu de 1896. Tal com explicarem més endavant, considerem que el conjunt havia de ser concebut com una unitat i per això les tres obres van ser intervingudes en el marc d’un mateix projecte.

Restauracio_02

Procés de restauració de les obres

El paisatge com a motiu
El paisatge va ser un tema clàssic dels pintors de finals del XIX. El mateix pare de Picasso, el senyor José, va realitzar una còpia d’una pintura d’Emilio Ocón en 1887 que al seu torn va servir de model al nen per a realitzar en 1889 una dels seus primers olis infantils conservats, una petita vista del port de Màlaga tan ingènua com rica en qualitat expressiva i conceptes de representació propis de la infància.

El museu compta amb una variada mostra de paisatges de joventut, ja que tant la visió del litoral com de la terra ferma van ser font d’inspiració recurrent.

Fins a nosaltres han arribat també alguns útils que ens ajuden a entendre quin era el seu procediment de treball de camp. Una petita caixa de pintor conservada per l’artista i donada posteriorment al museu de Barcelona, ??ens convida a imaginar treballant a l’aire lliure. Amarrada al seu cinturó, aquesta li servia tant per transportar, tot i fresques, les petites tauletes on prenia els apunts del natural com de paleta on aplicar els colors.

MPB 110.993 MPB 110.993_tancada

Pablo Picasso. Caixa de pintor. Segle XIX. Caixa de fusta amb tanques metàl·liques i nansa de cuir. 16,5 x 11,2 x 4 cm. Donació Pablo Picasso, 1970. Museu Picasso, Barcelona. Fotografia: Estudi Gasull. MPB 110.993

Però serà el 1896 quan, sent ja alumne de l’Escola de la Llotja, s’intensifiqui la pràctica del paisatge, principalment aquest paisatge urbà que el va atrapar des de la seva arribada a Barcelona.

Durant les seves vacances estivals a Màlaga, posarà en pràctica els èxits assolits al llarg del curs. Allotjat a la finca familiar del Lagar de Llanes, a prop de les muntanyes de Màlaga, realitzarà a l’oli diverses vistes de petit i mitjà format, així com altres apunts del natural d’animals i interiors rurals.

De totes elles, Muntanyes de Màlaga (MPB 110.008) és la que millor simbolitza la conclusió de les seves sortides a l’aire lliure. Ja no és el nen que pinta més el que coneix que el que veu, ara és el jove artista en formació aplicant els seus coneixements acadèmics o potser buscant una sortida per escapar d’ells.

Revers_MPB 110.177

Revers de Muntanyes de Màlaga (MPB 110.177)

Al restaurar-al mateix temps, ens ha permès també analitzar-les en paral·lel i entendre quins va poder fer del natural i quins al taller a partir dels apunts de camp. Ordenar-les cronològicament és relativament senzill sent una de les primeres la tauleta a l’oli Muntanyes de Màlaga (MPB 110.177), datada pel revers juny 96.

Estat de conservació
Les tres obres havien estat restaurades amb anterioritat, quan després de la donació de l’artista el 1970 tota la col·lecció va ser tractada en els tallers municipals.

La problemàtica més evident era la brutícia de la capa pictòrica que modificava la correcta visió i apagava els colors.

Les dues pintures sobre tela havien estat sotmeses a tractaments similars i mostraven patologies comunes. A més de l’alteració dels retocs de color aplicats a la restauració, les pintures tenien la capa superficial groguenca amb residus molt visibles acumulats entre la textura de les pinzellades.

Una visió ràpida del procés de treball
El primer pas abans d’intervenir una obra és observar-la a fons per entendre com i amb quins materials ha estat realitzada. Les característiques més destacables de cadascuna d’elles serien:

Muntanyes de Màlaga (MPB 110.177) és un estudi de celatge i perspectiva. Un apunt ràpid del natural (d’aquells que transportava a la seva petita caixa de campanya) que conserva fins i tot la marca de la seva pròpia empremta digital atrapada a la superfície de la capa pictòrica.

MPB 110.177_abans MPB 110.177

Abans i després de la restauració. Pablo Picasso. Muntanyes de Màlaga. Màlaga, juny del 1896. Oli sobre fusta. 10 x 15,5 cm. Donació Pablo Picasso, 1970. Museu Picasso, Barcelona. MPB 110.177

Estudi per a “Muntanyes de Màlaga” (MPB 110.081) seria la primera versió de l’obra final, però realitzada a escala inferior. Les quatre marques rodones dels angles i l’absència de vores ens ajuden a deduir que va ser executada sobre un fragment de tela retallada i que va treballar sense bastidor, segurament clavant directament amb xinxetes a una taula.


MPB-110.080_abans_detall_4MPB 110.081

Detall de l’obra Estudi per a “Muntanyes de Màlaga” (MPB 110.081) abans de la restauració. En el punt 1 s’aprecia on estava posada la xinxeta i en el 2 es veu que el cel està sec quan es pinta la vegetació | Pablo Picasso. Estudi per a “Muntanyes de Màlaga”. Màlaga, juny-juliol del 1896. Oli sobre tela. 27,5 x 39 cm (irregular). Donació Pablo Picasso, 1970. Museu Picasso, Barcelona. MPB 110.081

Tal com procedirà després a la versió final, va modular la composició de fosc a clar. Va cobrir el blanc de la tela amb àrees marrons i va concloure el cel amb un ritme de pinzellades esbiaixades i paral·leles. A diferència de la tauleta anterior aquesta obra no sembla ser un apunt ràpid realitzat en una sessió (almenys el cel estava prou sec quan va aplicar els elements vegetals). Un cop acabada signatura l’obra de manera visible Màlaga 96.

Acabem la sèrie amb el seu paisatge més ambiciós de l’estiu; Muntanyes de Màlaga (MPB 110.008). El primer que crida l’atenció és la diferència de tractament del cel en relació a la terra. La franja superior del cel la va resoldre de manera impersonal, amb un plànol blau cel on la pinzellada és gairebé inexistent. No obstant això, la zona inferior és pur nervi de pinzellades en tons argilosos. Si buscava la vibració cromàtica el resultat és més escultòric que pictòric. En el seu intent de realçar l’orografia del lloc (es tracta dels voltants de l’anomenada cova de la Negra ubicada a la finca de Llanes) el seu treball resulta més proper al d’un modelador aplicant material que el d’un pintor plasmant l’atmosfera de l’entorn.

MPB 110.008_abans_detallMPB 110.008

Detall de l’obra Muntanyes de Màlaga (MPB 110.008) abans de la restauració | Pablo Picasso. Muntanyes de Màlaga. Màlaga, juny-juliol del 1896. Oli sobre tela. 60,5 x 82 cm. Donació Pablo Picasso, 1970. Museu Picasso, Barcelona. MPB 110.008

Igual que va fer amb la obra MPB 110.081, aquesta pintura també la va estructurar de fosc a clar amb el mateix procediment de començar amb una veladura terrosa directament sobre la imprimació. Això li permetrà delimitar les àrees de llum, aplicant matèria gruixuda i pastosa, d’aquelles que quedessin en ombra i en segon terme, aconseguint així l’efecte de profunditat del escarpat terreny i el contrast entre l’aridesa del terreny i el cel.

Tots els autors coincideixen que va ser realitzada al taller. Per les seves característiques tècniques sembla que no estem davant d’un exercici directe del natural sinó davant d’una obra elaborada a través dels apunts de petit format realitzats en directe. A més, les pinzellades aplicades de manera successiva i amb diferents colors necessàriament han estat executades en diverses sessions de treball. Els gruixos de pintura, que no s’arriben a barrejar, indiquen que les capes inferiors estaven seques en rebre les següents.

Restauracio_01_detall

Detall de la signatura de l’obra Muntanyes de Màlaga (MPB 110.008)

Va signar extensament i de manera visible al lateral inferior esquerre. Però no ho va fer de forma immediata, va esperar que la capa exterior estava ja completament seca.

En aquest cas no hem trobat empremtes dactilars, però a més de la seva signatura, va deixar la seva empremta incisa a la capa de color quan encara estava la pintura fresca .En el lateral esquerre és visible una grafia que sembla respondre a les primeres lletres de la paraula Màlaga.

Restauració
El treball de restauració es va dur a terme en els tallers del museu durant els mesos de desembre de 2014 i maig de 2015. El principal objectiu era l’eliminació dels residus superficials de cola que afectaven tant mecànica com visualment. Per a això vam netejar la capa pictòrica i substituïm els materials alterats que s’havien aplicat en la restauració de 1970.

Restauracio_03Restauracio_06
 

Restauracio_05Restauracio_04

Foto del microscopi on es veu com la capa subjacent rosa estava seca quan es va aplicar la blava i detall de la resta de paper i cola adherits | Imatge on s’aprecia la zona neta després de retirar el repintat | Eliminació de retocs alterats

Retirar els dipòsits de cola sense danyar la textura va resultar laboriós. Va ser de gran ajuda  l’estudi d’imatges realitzades amb diferents fonts d’il·luminació així com aquelles obtingudes amb el microscopi. No només ens va permetre controlar la neteja, també obtenir detalls en alta definició de la capa pictòrica que revelen peculiaritats del procés de treball de Picasso. Per a diferenciar les zones netes de les que faltaven per intervenir vam dividim la pintura en sectors que vam delimitar amb l’ajuda d’unes cartolines. Finalment es van eliminar les repintades alterades que a més ocultaven part de la pintura original i es va realitzar una reintegració cromàtica de les pèrdues de color.

Restauracio_10Restauracio_09
 

Restauracio_08Restauracio_07

Eliminació dels dipòsits superficials de cola

Conclusions
Ha estat una oportunitat poder intervenir les pintures integrant-les en un projecte de treball conjunt. Les conclusions extretes de l’anàlisi de les obres durant la seva restauració ens faciliten una millor comprensió de les mateixes i permet establir processos de treball raonats per a futures actuacions.

En restaurar aquests paisatges de Picasso tractem també de recuperar la visió del moment en què van ser realitzats i entendre millor la immersió de Picasso en el gènere paisatgístic i la seva evolució cap a les ambicioses panoràmiques realitzades durant la seva estada a Horta de Sant Joan el 1898.

Reyes Jiménez
Conservació preventiva i restauració

No Comments Yet.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.


Captcha: *