Els retrats de Picasso dins el projecte europeu CHARISMA

El grup de caracterització material del patrimoni del departament de Química Analítica de la Universitat de Barcelona, dirigit pel professor José Francisco García, i el departament de conservació preventiva del Museu Picasso amb Reyes Jiménez i l’assistència d’Anna Vélez han començat el desenvolupament de l’estudi “Early stages of Picasso through material characterization of different portraits” dins el marc del projecte europeu CHARISMA (Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures). Aquest projecte ha estat coordinat pel Dr. B. Brunetti de la Universitat de Perugia, que ha facilitat la utilització del laboratori mòbil MOLAB.

Retrat d’un desconegut a l’estil del Greco. Pablo Picasso, 1899. Oli sobre tela. 34,7 x31,2. MPB 110.034 | Retrat d’un desconegut. Pablo Picasso, 1899. Oli sobre tela. 47,5  x 35,2. MPB 110.026 | Retrat de Carles Casagemas. Pablo Picasso,  1899-1900. Oli sobre tela. 55 x 45. MPB 110.022 | Retrat de vell. Pablo Picasso, 1895. Oli sobre tela. 58’5 x 42’8. MPB 110.014 | Autoretrat amb perruca. Pablo Picasso, 1898-1900. Oli sobre tela. 55’8 x 45’8. MPB 110.053 | Home amb boina. Pablo Picasso, 1895. Oli sobre tela. 49 x 35’5. MPB 110.058

L’estudi s’ha centrat en la caracterització de materials de sis retrats pintats per l’artista  entre 1895 i 1900 pertanyents a la Col·lecció del museu: Retrat de vell, Home amb boina, Autoretrat amb perruca, Retrat de Carles Casagemas, Retrat d’un desconegut i Retrat d’un desconegut a l’estil del Greco.

Aquest projecte complementa el projecte iniciat pel departament de conservació preventiva del Museu fa quatre anys, sobre l’obra Autoretrat amb perruca.

Imaging FIScàner multiespectral

Imaging FI i Scàner multiespectral

El laboratori mòbil MOLAB permet la caracterització dels materials amb anàlisis no invasives que proporcionen informació sobre l’estructura de les peces utilitzant tècniques d’imatge en diferents longituds d’ona, així com la informació sobre la composició química majoritariament superficial, de les obres, utilitzant tècniques espectroscòpiques. El projecte es conclourà amb l’estudi de les dades aportades per MOLAB per la Universitat de Barcelona més tota la documentació tècnica aportada pels restauradors del Museu Picasso de Barcelona.

Els resultats previstos contribuiran a augmentar el coneixement sobre els processos artístics de Picasso en les primeres etapes de la seva producció abans de viatjar a París a principis del segle XX.

Redacció del museu

No Comments Yet.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.


Captcha: *