La recuperació de l’esplendor neoclàssic al Palau del Baró de Castellet del Museu Picasso

Arran de la intervenció de  conservació- restauració, realitzada durant els últims mesos per l’equip de restauradors de Blanca Lopez de Arriba, Beatriz Montoliu i Jesús Zornoza, el visitant del museu pot gaudir de nou d’aquest singular conjunt decoratiu.

Detall del procés de neteja i recuperació  del marbrejat original

Detall del procés de neteja i recuperació del marbrejat original

Ha estat un treball d’alçada (no apte per gent amb vertigen) ja que per accedir fins l’últim racó de la cornisa s’ha hagut d’instal·lar una complexa estructura de bastida a 9 metres del terra.

Fent els últims retocs amb l’ajut d’un elevadorUna restauradora durant del procés de neteja

Fent els últims retocs amb l’ajut d’un elevador | Una restauradora durant el procés de neteja

Aquest meticulós treball ha permès recuperar els 80m2 de sostre i 280m2 de murs ricament decorats amb efectes d’imitacions de marbre, daurats i porcellana sobre les pilastres, cornises i escultures que havien quedat amagades pel pas del temps i les poc afortunades intervencions anteriors.

Barcelona sempre ha estat una ciutat viva i en constant transformació i el Palau del Baró de Castellet és un bon exemple. A finals del segle XVIII l’estructura gòtica original va ser parcialment transformada. D’aquesta manera, l’edifici va ser remodelat al gust de l’època, tot testificant la voluntat del seu propietari d’integrar-se als nous corrents neoclàssics que la Il·lustració propugnava en l’arquitectura.

Procés de restauracióProcés de restauracióAcabat final d'un dels detalls de la paret

Diverses etapes del procés de restauració | Acabat final d’un dels detalls de la paret

Aquest saló, decorat probablement després de 1792 (data del moment en què el Baró rep el seu títol nobiliari) representa un dels pocs exemples conservats d’arquitectura d’interior neoclàssic a Barcelona i és el testimoni d’aquest gust afrancesat que el Baró va poder veure durant un viatge realitzat a Sant Petersburg.

La decoració reuneix tot el repertori de motius del neoclàssic: una exuberància de cornises, pilastres, superfícies estucades i daurades, relleus i escultures tallades en fusta amb putti i bustos de filòsofs. Uns miralls estratègicament instal·lats donen al conjunt un joc visual de profunditat i perspectiva.

Des de la creació del Museu Picasso,  el saló ha estat un espai polivalent integrat al circuit de la visita de la Col·lecció, però l’ús i el pas del temps havien passat factura.

Detall d'abans del procés de netejaDetall de després del procés de neteja

Detall d’abans i despres del proces de neteja

La intervenció realitzada ha seguit tres objectius principals: aturar els processos de degradació propis d’un espai que rep anualment gairebé un milió de visitants, fer un manteniment i neteja del conjunt i recuperar l’esperit de la decoració original, eliminant aquelles actuacions anteriors que l’havien desvirtuat, allunyant-lo del gust del segle XVIII.

Restaurador treballant el sostre

Treballant el sostre

El magnífic resultat final és fruit d’un compromís estètic i tècnic que ha permès recuperar la unitat del conjunt decoratiu, sense descuidar les intervencions curatives indispensables per a la seva conservació. Paral·lelament s’han fet altres actuacions de conservació preventiva centrades en la millora d’infraestructures.

Reyes Jiménez
Cap del departament de conservació preventiva i restauració

No Comments Yet.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.


Captcha: *