Què sabem dels visitants del Museu Picasso?

El museu ja coneix una mica millor el seu públic i el tipus de visitant després de la realització d’un estudi de públics dut a terme durant un any i havent realitzat 2.102 entrevistes presencials.

Els objectius d’aquest estudi s’estructuren en el següents apartats:

  • La medició de la qualitat, diferenciant entre les seves expectatives prèvies a la visita i la qualitat percebuda posteriorment a la visita.
  • El perfil dels visitants, per tal de veure com són les persones que visiten el museu (gènere, edat, nacionalitat, residència, estudis i activitat laboral).
  • Els hàbits de la visita, esbrinant quina és la freqüència de visita, els motius, el temps d’estada i la composició del grup de visita.

Visitants a les sales del museu

Respecte a la medició de la qualitat, els visitants enquestats a l’entrada del museu tenen unes bones expectatives vers la seva visita, que es tradueix en una valoració de 8,5 punts (valoració abans d’entrar), i que dóna idea del nivell de coneixement previ dels visitants a través d’informació acumulada per diferents vies, experiències similars, etc. El fet que posteriorment a la visita la valoració global del museu sigui lleugerament inferior a les expectatives (8,4 punts de mitjana) es tradueix en una satisfacció del 97%.

Per  conèixer les valoracions relatives a la qualitat, a l’enquesta es pregunta per aspectes vers l’entorn del museu (la senyalització externa, la senyalització interna, la mobilitat dins el centre, el manteniment i la neteja, l’edifici, etc.), el servei (l’horari, la relació qualitat-preu, els descomptes, l’exposició temporal i la col·lecció) i, per últim sobre la informació (les obres, l’exposició, l’atenció i informació proporcionada pel personal i les visites comentades).

Pel que fa al perfil dels visitants, a les persones enquestades se’ls pregunta pels visitants que els acompanyen, el que ens permet fer un anàlisis dels diferents grups de visita que van al museu.

Entre els visitants trobem proporcionalment més dones i el grup d’edat que més predomina és el de 25 a 34 anys (26,1%) seguits dels grups de 35 a 44 anys (19,4%), 16 a 24 anys (17,4%), 45 a 54 anys (16,9%) i 55 a 64 ( 10,8%).

Franges d’edat

Globalment el museu té un públic majoritàriament estranger i resident a algun país de la Unió Europea (52,8%). El país d’on venen més visitants és els Estats Units, seguit de França, Itàlia, Gran Bretanya, Alemanya i Canadà. Cal tenir en compte que aquest estudi contempla només públic individual i no inclou visites guiades, visites educatives ni assistents a les activitats del museu, que són un públic majoritàriament local.

Una altra característica del perfil del públic del museu és el seu nivell de formació. El 79,1% del total d’enquestats tenen estudis universitaris.

Els motius de visita estan relacionats amb el contingut temàtic. Així el 97% dels enquestats van a visitar la col·lecció i un 13,1% van a visitar l’exposició temporal. Altres motius que argumenten han estat: la curiositat o interès personal per l’artista, per l’edifici i el museu en general, per acompanyar a algú o per alguna activitat (conferència, taller, cicle, etc.).

Al marge del motiu perquè es visita el museu, el temps mig dedicat a visitar-lo se situa en una hora i quaranta minuts. Un 76,4% dels visitants enquestats dediquen entre una i tres hores, i un 18,5% dediquen una hora o menys per visitar el museu.

Deirdre Haughey
Gestió de Públics

Enllaços relacionats
Com es maneguen més de 900.000 visitants l’any? La gestió de públics al Museu Picasso

1 Comment

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.


Captcha: *