Els museus avui vistos pels alumnes del Postgrau / 1

Quin paper han de tenir els museus avui? Com són? Com haurien de ser? Sobre això vam proposar als alumnes del Postgrau de Gestió Museística que reflexionessin quan encara érem al primer trimestre de curs. El resultat va ser un bon recull d’idees, crítiques, interrogants i propostes. Us n’oferim aquí una selecció –difícil, us ho puc assegurar!- que hem agrupat per subtemes.  Veureu que en algunes formulacions han posat molt bé en pràctica el que els demanàvem d’aplicar una mirada crítica. Veureu també que hi ha opinions contraposades. Aquesta és la riquesa de la participació col·lectiva, participació que als museus estem encara aprenent a fomentar i a integrar.

Per no incomplir les lleis blocaires sobre longitud dels articles, aquest el publicarem en dues parts.

Algunes idees al vol sobre els museus

Per començar, uns breus flaixos de com veuen els alumnes els museus i què han d’oferir:

 • Institució essencialment social
 • Museu obert
 • Creador d’experiències i coneixement
 • Espais de memòria de futur
 • Útil i necessari a la societat
 • Preservar integritat objecte
 • Saber adaptar-se als temps, evolucionar, “deixar de ser una institució ancorada en el passat”
 • Proveir diferents nivells d’informació, facilitar l’autoaprenentatge
 • Explorar nous significats, generar discursos alternatius
 • Entendre quines són les demandes reals del públic
 • Fomentar la repetició de la visita
 • Comptar amb un projecte clar
 • Vinculació creixent entre museus i creació
 • Ajudar a formar una mirada crítica
 • Crear comunitat

I alguns reptes / qüestions:

 • Equilibri entre finançament públic i autofinançament
 • Hi ha massa museus? Sostenibilitat
 • Com podem generar una participació de qualitat?
 • Estandardització en els museus

El museu del segle XXI

“El museu del segle XXI ha de ser una institució activa, moderna, connectada amb el seu entorn i amb el món. Ha d’investigar sol i en col·laboració amb altres institucions. Ha de transmetre aquest coneixement a l’expert, a l’ afeccionat, al turista, al curiós, al desconeixedor, al jove, al nen, a l’avi,… En definitiva, ha de ser un espai del que tots vulguem gaudir”.
Núria C.

“El museu ha de continuar preservant el patrimoni, el futur ha d’anar enfocat en fer participatori el públic amb les seves experiències, ha de ser un espai de dinamitzar el sentits i obert a generar noves eines crítiques”.
Elena B.

“El museo es el lugar de  exposición, custodia y conservación de una memoria, ya sean obras de arte o cualquier otra clase, un lugar de aprendizaje, un lugar de debate y en resumen  un lugar de comunicación”.
Carmen D.

Tate Modern, Londres. Foto: Conxa Rodà

“El museu ‘serà’ i tindrà rellevància al món que vindrà en la mesura no que contingui obres de valor, sinó que sigui capaç de posar-les en valor dins el món contemporani i això s’aconseguirà superant els murs del museu i projectant el museu cap a fora, cap al món, cap a la xarxa. […]  els discursos més trencadors i valuosos provindran de la perifèria”.
Albert F.

“Un museo ha de ser dinámico, abierto y atractivo, donde pasen muchas cosas (siempre con sentido y criterio). De lo contrario seguiremos en estas dos divisiones, unos los llamados” Museos estrella” (Bruno Frey), que son “obligatorios” para las grandes masas, y el resto que siguen allí sin hacer “ruido”“.
Sergio T.

“S’està passant de la cultura de la producció i l’exhibició a la cultura de la investigació. Ja no es tracta tant de grans museus on es sacralitza l’objecte artístic. En l’actualitat, el discurs artístic passa cada cop més per una transició cap a l’art com a procés, com a forma de comprensió”.
Mar de P.

“Los museos deberían tender hacia el modelo de la cultura de red o “cloud culture”. Un modelo de nebulosa donde prime la participación, la colaboración, la interactividad, el compartir conocimientos, la innovación y  la descentralización”.
Natalia H.

“Després de més i més llibres i d’escoltar persones com Pepe Serra o la Nina Simon, m’ha canviat la percepció del museu com a institució. He descobert que el museu ha de generar debat, fomentar experiències, creant i construint llenguatges contínuament […] plantejant-te dubtes. Ha de col·laborar en la creació de l’esperit crític de la societat”.
Àlex H.

“Encara predomina en el museu l’actitud de receptacle – font d’informació unidireccional […] El museu haurà de mantenir l’actitud oberta necessària per a reinventar-se, respondre a les expectatives de la societat, sense deixar de banda ningú, evitar la trivialitat”.
Núria G.

“Evolución del concepto e imagen del museo, que ha pasado de ser un contenedor artístico pasivo a un recurso de información activo”.
Paola M.

“… destacar también la función científica del museo actual. Hay que apostar por aumentar más ampliamente la difusión de sus investigaciones. En definitiva hacer de los laboratorios, si los hay, parte reconocible del museo”.
Encarni P.

Les reserves i el taller de restauració del MNAC, visitats durant el curs

“… els convertim en veritables centres de diàleg on es genera debat entorn a la concepció, producció i presentació de les obres i es crea una plataforma per a la participació ciutadana i el diàleg entre el món de l’art i la societat”.
Esther G.

La col·lecció cada cop menys “permanent”

“La col·lecció: un patrimoni que demana nous mètodes i mitjans expositius […] Hi hauria d’haver tantes mirades com visitants hi ha. Cal mirar més enllà de l’estètica, presentar els objectes despullats que es poden vestir de maneres diferents i tractar-los com a elements polièdrics en tensió amb el seu entorn, generadors de preguntes”.
Núria G.

“Muchos museos se replantean los criterios de su muestra permanente y encaran su modificación. Ya no se trata de ordenar las obras de arte por escuela y año de realización, ni los objetos naturales según la clasificación tradicional, sino expresar un relato nuevo”.
Paula G.

“Caldria prioritzar el coneixement dels fons propis del museu”.
Elisenda J.

“En la medida de lo possible la colección debe moverse. Nunca ser del todo “permanente” […], La obra ajena combinada con la propia crea nuevos discursos, interroga las obras, las pone a dialogar y crea nuevos puntos de vista y de pensamiento”.
Deborah C.

“El model de Museu que simplement mostra la seva col·lecció ja no és vàlid. El futur està en el Museu com a espai de participació”.
Esther G.

“La información que está siempre presente actualmente, la de las cartelas, a menudo es la que menos información interesante para el visitante aporta, raramente ofrece un verdadero valor añadido ni claves para una verdadera comprensión. Y cuanto menos se sepa del tema menos relevante es”.
Alexandra P.

“El museo debe hacer una interpretación contemporánea actual de su colección […]en un estado de renovación continua siendo capaz de extraer de sus fondos nuevas miradas y conocimientos que lo conviertan en un ente dinámico”.
Laura D.

Atraure l’interès? Difícil missió… Brooklyn Museum. Foto: Conxa Rodà

“Algunas veces se puede dar cierto déja-vu con los museos ya que algunos han mantenido durante demasiado tiempo un discurso expositivo inmóvil, y estático”.
Cristina L.

“Una digitalització completa de les col·leccions i una predisposició estratègica a facilitar la seva divulgació i permetre’n la interacció de l’espectador -sigui anònim, sigui investigador, sigui artista és la única manera de continuar afegint valor a les col·leccions històriques”.
Albert F.

“Los museos han de ser capaces de generar un nuevo lenguaje con su colección, es decir han de conseguir transgredir  el lenguaje actual y, en cierta manera, clásico”.
Mar O.

Suggerent, oi? Si els futurs nous gestors dels museus  ho veuen així, tenim molt de guanyat!

En un proper article veurem què pensen els alumnes sobre els públics, les xarxes i la gestió.

Conxa Rodà
Co-directora del Postgrau de Gestió Museística

Enllaços relacionats

Matrícula oberta al Postgrau de Gestió Museística per al curs 2011-2012

El Postgrau de gestió museística a examen: valoracions i millores

Com es fa funcionar un museu: un Postgrau diferent

1 Comment
 • Jose Luis
  setembre 7, 2011

  Vaya nivelazo estos alumnos… Por lo que veo, me imagino que los debates debían ser muy vivos. Los museos lo necesitan, muchos parece que no se han enterado del mundo que les rodea.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.


Captcha: *