Després de la Digital Agenda Assembly de Brussel·les

1.300 participants, 24 grups de discussió i diverses sessions plenàries han conformat la Digital Agenda Assembly celebrada a Brussel·les el 16 i 17 de juny i on el Museu Picasso hem pogut assistir convidats en qualitat de seu coorganitzadora dels Europeana hackathons de què ja vam parlar al blog.  Fruit dels debats, s’hi han formulat múltiples propostes d’acció per millorar l’ecosistema digital europeu, fer-lo més obert, innovador i competitiu. En essència: més continguts i més accessibles. Continguts en el sentit tant de crear-ne de nous com de digitalització. Accessibles en el sentit més ampli del terme, és a dir, aptes per a ser accedits, entesos, co-creats i reutilitzables pels usuaris i en sistemes interoperables i oberts. Transparència, innovació i obertura han estat conceptes clau de la trobada.

Entre els temes treballats, s’ha debatut àmpliament sobre la reutilització de les dades públiques, la necessitat d’homogeneïtzar estàndards i d’interoperabilitat, la ciberseguretat, les xarxes com a impulsores d’un canvi polític i econòmic, l’eLearning, la inclusió digital, la innovació wireless, el futur de l’economia digital, el Digital Single Market, l’Agenda Digital per la Desenvolupament Local i Regional.

Model de fitxa de definició d’objectius i accions proposades fet servir per a cada un dels 24 tallers o grups de discussió

Llisto algunes de les idees i propostes apuntades, d’entre l’oceà d’idees on podeu submergir-vos a través dels enllaços dels grups de discussió i del final:

Open data és una aplicació digital de democràcia (S. Naudet)

– les Administracions Públiques solen publicar molta informació però no dades, de manera que no resulta fàcil produir estadístiques, mapes o aplicacions per mòbils  (Tommy Kaas)

– si es proporciona una plataforma per les dades, les apps ja sorgiran (Harry Verwayen)

– el repte real és obrir les dades en formats llegibles per sistemes automatitzats (José Luis Marín)

the Power of Open: el poder de l’obertura de dades, llicències, estàndards

– amb les TICs (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació), les xarxes socials, l’eGovernment ens anem movent cap a un món més personalitzat  (Richard Wilson)

– les TICs creen dos llocs de treball per cada lloc perdut (Neelie Kroes)

– hem de mobilitzar els diners per inversions en banda ampla d’alta velocitat (Neelie Kroes)

– com que els creadors i els governs van posant més i més contingut online, l’escletxa entre els que no són online és cada vegada més gran (Robert Madelin)

– cal promoure interaccions “face-to-face” per construir una comunitat  i cal construir un mercat (local) per apps que utilitzin open data (Simon Chignard)

– es reclama llicències estàndard de copyright i bases de dades interconnectades  (taller d’ICT & Management of Creative content)

– promoure el talent digital i forjar capacitats per la innovació social. Disseny de tecnologia i serveis pensat per a l’usuari

El taller de xarxes socials, un dels més animats i participatius (com havia de ser!)

– protecció de dades: les institucions haurien de treballar directament amb les xarxes socials per tal de crear un format comú de condicions d’utilització dels serveis

– crear un programa de formació per a polítics en l’ús de les xarxes socials i un codi de pràctica (aquesta proposta va ser altament popular)

Open Cities: cal dinàmiques de baix cap a dalt perquè el mercat ho demana, perquè els hackers estan impacients i perquè els agents de la innovació ho estan impulsant (Katalin Gallyas http://bit.ly/k2NTYt)

Interpretació gràfica del parlat a la Digital Agenda, feta en directe per un il·lustrador

En el marc de la Digital Agenda Assembly s’ha celebrat també la cerimònia de lliurament dels premis als guanyadors dels projectes elaborats a les quatre Europeana Hackathons de Londres, Estocolm, Poznan i Barcelona, aquesta última celebrada al Museu Picasso, que vam compartir escenari i micròfon amb la resta d’organitzadors i guanyadors. Els premis varen ser lliurats per la Comissionada per la Digital Agenda, Neelie Kroes.

Des d’aquí els reiterem la nostra felicitació així com a la resta de projectes, guanyadors o no, que varen ser una manifestació de talent i creativitat per fer més propers, per via tecnològica, els continguts de museus i biblioteques als usuaris.

TimeBook, el projecte guanyador de Luca Chiarandini i Eduardo Graells, elaborat a la Hackathon del Museu Picasso de Barcelona. Una mena de Facebook per a personatges històrics que creua dades d’Europeana, DBPedia i Wikiquotes

Per acabar un apunt personal. Feia molt de temps que no assistia a una reunió europea, des de les reunions del Comitè de Cultura d’Eurociutats on hi anava en representació de Barcelona. Com aleshores, la sensació ara és d’haver debatut temes que ens interessen de ple i d’haver compartit idees i passió amb col·legues d’altres països, fet de per si sol energitzant. Però a la vegada, també, un cert regust que tot això de les estructures europees, per cert terriblement inflades, cau una mica lluny de les realitats locals. Serà qüestió d’extrapolar les moltes bones idees i conclusions i baixar-les de l’escala europea a la nostra més immediata. I, a la vegada, confiar que a les estructures polítiques corresponents s’implementaran algunes de les mesures i accions destil·lades.  Com es va apuntar, “si l’Agenda Digital no es fa Local, aleshores fracassarà”.  Els museus i el sector del patrimoni en general hi tenim molt a aportar.

Conxa Rodà
Coordinació de Projectes

Enllaços relacionats

The first ever Digital Agenda per Neelie Kroes

Europe’s Digital Agenda Assembly: A conference fit for a continent’s future? per Martin Bryant

Big idea, big support per Dominic Young

Every Woman Digital = Smart Growth per Eva Fabry

Dades del Twitter de la Digital Agenda (hashtag: #daa11eu)

1 Comment
  • Ana Buenacasa
    juny 22, 2011

    Really interesting. I think it would be a good idea to split data up in a way they could be added to most mobile devices. Was there anybody talking on the necessity to agree on how to do it?

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.


Captcha: *