Museus – Wikimedia: resum de la trobada a Museums and the Web

Lloc: Denver, Colorado. Data: 13 d’abril de 2010.
Participants: una seixantena de professionals de museus d’arreu del món i de responsables editors de Wikipedia de diferents països.
Objectiu: explorar vies de cooperació més eficaç i productiva que reverteixin en un millor servei als usuaris.

Ha estat només un dia. Ha estat un dia força profitós, però alhora són tantes les qüestions a debatre, dificultats a superar, experiències a compartir, projectes per cooperar que un sol dia no ha permès aprofundir-hi. Podríem dir que s’han assentat uns primers fonaments per a construir contingut col·laborativament. És de notar que és la primera vegada que es produeix un encontre d’aquesta dimensió i amb representació de gairebé tots els continents.

Punts de partida

Els punts de partida de les dues comunitats són substancialment diferents.

La Fundació Wikimedia té com a principal finalitat posar a l’abast del públic el màxim de coneixements per via de la creació col·lectiva, per a ser compartits, utilitzats i reutilitzats. En la primera fase de desenvolupament es va primar més acumular gran quantitat d’informació que depurar la qualitat. Actualment presenta 14 milions d’articles en 250 idiomes. Val a dir que ara els editors són molt conscients de les llacunes i errors i s’han fixat com a objectiu incrementar el rigor i la qualitat.

Els museus, les institucions en general, per una banda tenen molta prevenció a posar segons quina informació en plataformes obertes que permeten la distribució, modificació i reutilització dels continguts; hi ha en part una resistència a compartir un saber del qual són guardians i “propietaris”. Per altra banda, la fiabilitat variable dels articles a Wikipedia fa que per a molts professionals de museus es consideri com una via de segona i on no cal invertir temps ni “malgastar” sapiència. Als museus d’art, principalment, s’hi afegeix la dificultat de la propietat dels drets, especialment els d’art contemporani, en què el museu és propietari de l’obra, però no dels drets de reproducció que no queden alliberats fins passats 70 anys de la mort de l’artista.

Amb aquests plantejaments, és viable una conciliació d’interessos, una posada en comú de criteris, una cooperació productiva que satisfaci ambdues comunitats i, per tant i sobretot, que reverteixi en un millor servei a l’usuari? Doncs l’haurem de trobar perquè, com s’ha dit avui, els usuaris van a buscar a la Wikipedia el mateix que als museus: aprendre. Wikipedia i museus compartim l’objectiu bàsic de donar un bon servei a l’usuari tot fent accessible el coneixement al màxim nombre de persones de diferents edats i interessos.

Les xifres de consulta de la Wikipedia són espectaculars: 365 milions de visitants únics de gener de 2009 a gener de 2010, amb 8’6 bilions de pàgines vistes comptant només els primers 4 idiomes més consultats (anglès, japonès, alemany i castellà). Aquestes i altres dades són consultables al darrer informe estadístic de Wikipedia. La dimensió és de lluny molt superior a la de les webs més visitades dels museus més importants del món. És, per tant, també en benefici dels museus que la informació sigui el màxim d’acurada possible. Diria més: és també responsabilitat dels museus vetllar i col·laborar perquè així sigui. Els museus estem tot just començant a entrar i actuar a les xarxes socials. Entra dins la responsabilitat social del museu vetllar i col·laborar amb l’enciclopèdia de més abast avui per avui entre els internautes de totes les edats.

Sessió de treball

Sessió de treball
Una de les sessions de treball de sub-grups Wikimedia-Museus.

A la sessió s’han identificat els punts problemàtics i s’han llançat idees per avançar. Molt resumidament apunto algunes:

  • Els criteris editorials de Wikipedia comporten que sovint s’esborrin contribucions. Al Victoria & Albert, per exemple, que es trobaven amb aquest problema, no va ser fins que van establir un contacte directe amb els editors de Wikipedia, que la cosa va començar a millorar. Es proposa fomentar les trobades amb els Wikimedians locals.
  • Entrades d’un mateix tema tenen continguts diferents en cada idioma, elaborats per autors diferents i que poden ser, fins i tot, contradictoris. Caldria polir des de Wikipedia els criteris editorials multi-idiomes, atès que és inviable per costos i feina que els museus puguin assumir la revisió multilingüe.
  • És important formar i mantenir comunitats amb col·laboració de llarga durada (fins i tot quan es produeixin canvis de participants individuals).
  • Es recomana als museus usar llicències de Creative Commons per a materials lliures de drets com ara materials educatius, estadístiques, etc.
  • Inserir enllaços a les webs de museus a articles de Wikipedia.
  • Millorar la usabilitat de l’edició a Wikipedia.
  • Altres aspectes debatuts.
Posters d'idees
Pòsters d’idees.

No voldria acabar aquest apunt sense esmentar algunes iniciatives punteres i algunes bones referències. Entre els documents, són molt útils els dos següents:

D’experiències de cooperació entre museus i institucions culturals amb Wikimedia en comencen a haver algunes de molt interessants:

Queda molt camí per recórrer, el tema dóna per molt més d’un post, però malgrat les dificultats i reptes, ja veieu que comencen a haver-hi uns projectes sòlids a les institucions capdavanteres del món. De la fusió de l’expertise dels museus i l’abast de Wikipedia en resultarà sens dubte una millora tant de la qualitat dels continguts com de l’abast del quefer museístic.

Conxa Rodà
Coordinació de projectes

Heu tingut alguna experiència a Wikipedia que vulgueu compartir amb la resta de lectors d’aquest blog?

No Comments Yet.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.


Captcha: *