Bones pràctiques en la gestió d’un museu

La gestió de les institucions culturals, de la qual ara se’n parla tant, ve de lluny, de molt lluny. Qui no coneix els teatres Grecs o Romans? No funcionaven pas sols. De segur que al darrera dels escenaris hi havia persones, la majoria de vegades anònimes, que vetllaven perquè tot funcionés correctament.

I què me’n dieu dels museus? En tots els centres del món hi ha hagut un equip humà, de vegades més nombrós, sovint força reduït, a voltes anomenat administració i ara vinculat als recursos, que han fet que les coses “rutllessin”.

Al Museu Picasso de Barcelona som uns quants els qui treballem en l’administració del centre. El que en podríem dir el back-office. Des del vessant de la producció, el manteniment, la seguretat, la gestió del públic, la gestió de serveis i òbviament l’administració econòmica. Sense cada una d’aquestes funcions, difícilment el museu podria obrir les portes cada dia i oferir als visitants exposicions, conferències, concerts, i tot tipus d’activitat vinculada, en el nostre cas, a la vida i l’obra de Pablo Picasso o bé al barri on estem situats, la Ribera.

A l'esquerra, pujant una obra de l'exposició Van Dongen. Al centre, públic visitant el museu. A la dreta, les obres del nou edifici del Museu Picasso a la Plaça Sabartés.
A l’esquerra, pujant una obra de l’exposició Van Dongen. Al centre, públic visitant el museu. A la dreta, les obres del nou edifici del Museu Picasso a la Plaça Sabartés.

Com a principis de la nostra feina he fet una llista de conceptes bàsics que són cabdals per a la bona gestió d’un museu. Perquè al cap i a la fi, el més important per dur a terme la tasca que tenim encomanada com a centre museistic – aplegar, conservar i difondre- és que l’equip de persones, cadascú al seu nivell, acompleixi amb la major eficàcia i eficiència el seu encàrrec.

Aquests valors són:

1.- Organització:
Tasques definides amb càrregues de treball equilibrades, procediments explícits per poder treballar amb seguretat.

2.- Informació:
Informació al màxim d’estructurada per facilitar la presa de decisons de tots i cadascú dels qui treballen al museu. El dinamisme de la informació, tant en sentit ascendent com descendent, és la clau de l’èxit en la coordinació.

3.- Confiança:
En la professionalitat de l’equip. Cadascú ha de ser responsable de la seva àrea de treball cercant mecanismes d’autoavaluació i de rendiment de comptes a qui en depèn.

4.- Complicitat:
Els qui treballem en el museu hem de ser còmplices del projecte. Complicitat no exempta d’esperit crític que farà que el projecte avanci i millori.

5.- Exigència:
En la feina ben feta, cap a nosaltres mateixos, envers la resta de companys i, sobretot, orientada al servei dels ciutadans que, d’una manera o altra, han posat en les nostres mans el llegat de l’artista.

6.- Planificació:
Saber cap on anem i com hem d’arribar-hi, tant pel que fa als temps com als recursos.

7.- Treball en equip:
No hi ha res, o pràcticament res que es pugui fer sol. Sempre cal anar d’acord amb la resta de companys, tant per enriquir-nos i complementar-nos com per col.laborar en allò que podem aportar als projectes dels altres.

A l'esquerra, Sala de projeccions Carnets del Picasso exposició Objectes Vius. A la dreta, lloguer d'espais Palau Castellet.

A l’esquerra, Sala de projeccions Carnets del Picasso exposició Objectes Vius. A la dreta, lloguer d’espais Palau Castellet.

8.- Imaginació:
Coordinació, planificació, exigència…però sobretot amb imaginació. Posant el nostre gra de sorra podem convertir la quotidianitat en quelcom més interessant, divertit i diferent.

9.- Flexibilitat:
Ni tot és blanc ni tot és negre. Els matisos són el que ens poden ajudar a treballar amb els altres.

10.- Complementarietat:
No hi ha ningú perfecte, per definició. Per això el que no sap un ho pot saber l’altre, i on no arriben els uns poden arribar-hi els altres!!! És important saber les fortaleses i les febleses pròpies i dels qui treballen amb nosaltres!

I fins aquí el que podria ser un decàleg dels valors que, al meu entendre han d’impregnar el nostre dia a dia. No es tracta de cap resum dels nombrosos llibres i cursos que parlen de la gestió d’un museu, ni he pretès inventar-me res de nou. Simplement he volgut fer-vos partícips d’aquestes reflexions, afegint un apunt final que descriu la feina que jo faig al museu. Entenc que la gerència consisteix a vetllar per l’acompliment del decàleg i alhora ser la facilitadora per tal que les idees es converteixin en projectes i aquests en exposicions, activitats, espais agradables, visites gratificants, experiències totes elles que signifiquin una aportació de qualitat a la producció cultural de la nostra ciutat.

Núria Fradera
Gerent

Quines condicions o habilitats us semblen importants per gestionar avui un museu o un centre cultural?

 

1 Comment
  • Mònica
    gener 29, 2010

    un bon llistat de valors. Jo hi afegiria, per exemple, excel·lència i qualitat (van implícits amb el que esmenteu d’exigència, però crec q mereixen menció específica. I polivalència i transversalitat, també tocats de canto pel 10, complementarietat. Crec fonamental avui saber combinar l’especialització amb polivalència: s’ha acabat lo de parcel·les tancades de feina, les fronteres es desdibuixen i es fonen i cal ser aptes en diversos fronts.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.


Captcha: *