Blog del Museu Picasso de Barcelona

Bones pràctiques en la gestió d’un museu

La gestió de les institucions culturals, de la qual ara se'n parla tant, ve de lluny, de molt lluny. Qui no coneix els teatres Grecs o Romans? No funcionaven pas sols. De segur que al darrera dels escenaris hi havia persones, la majoria de vegades anònimes, que vetllaven perquè tot funcionés correctament. I què me'n dieu dels museus? En tots els centres del món hi ha hagut un equip humà, de vegades més nombrós, sovint força reduït, a voltes anomenat administració i ara vinculat als recursos, que han fet que les coses "rutllessin". Al Museu Picasso de Barcelona som uns quants els ...