Blog del Museu Picasso de Barcelona

Restauració de dues peces de pedra del Palau Aguilar

Recentment s’han restaurat dos fragments d’elements escultòrics del fons patrimonial arquitectònic del museu. No se sap exactament quan, les peces van ser dipositades al pati del Palau Aguilar, on han estat al llarg dels anys testimoni de les diferents remodelacions dels edificis per part dels seus successius propietaris. Encara que el seu origen està per determinar, per les seves característiques formals i decoratives són perfectament compatibles amb el conjunt i podem situar-les al voltant del s. XVI. Peça gran abans de la restauració amb l'escut de la família Montcada-Aguilar (més…)