Blog del Museu Picasso de Barcelona

Després de la Digital Agenda Assembly de Brussel·les

1.300 participants, 24 grups de discussió i diverses sessions plenàries han conformat la Digital Agenda Assembly celebrada a Brussel·les el 16 i 17 de juny i on el Museu Picasso hem pogut assistir convidats en qualitat de seu coorganitzadora dels Europeana hackathons de què ja vam parlar al blog.  Fruit dels debats, s’hi han formulat múltiples propostes d’acció per millorar l’ecosistema digital europeu, fer-lo més obert, innovador i competitiu. En essència: més continguts i més accessibles. Continguts en el sentit tant de crear-ne de nous com de digitalització. Accessibles en el sentit més ampli del terme, és a dir, aptes ...