Blog del Museu Picasso de Barcelona

Somni i Mentida de Franco: més enllà del propi Picasso

Descorporar una obra d’art del context on normalment s’aixopluga té sorpreses inesperades. L’exposició "Vinyetes al front" que actualment presenta el nostre museu és un clar exponent d’això. L’eix que vertebra l’exposició són dos aiguaforts i aiguatinta al sucre amb raspat que composen Somni i Mentida de Franco, gravats picassians de la col·lecció del museu. Somni i Mentida de Franco [planxa 1, II estat] París, 8 de gener del 1937 Aiguafort i aiguatinta al sucre, sobre matriu de coure, tirat sobre paper verjurat Montval (més…)